Operatørenes egen kursportal
for internopplæring i egen organisasjon

Unngå tidkrevende utvikling av egne kurs for ubemannet luftfart
- vi har allerede gjort det ferdig og klart til bruk

Teorikursene er nettbasert. Gjennomfør kurs når du kan, fra hvor du vil.

Arrow
Arrow
Slider

Egen, intern treningsorganisasjon innen spesifikk kategori?

Det nye regelverket BSL A 7-2 (Forordning EU 2919/947) som trådte i kraft 1. januar 2021, åpner for at operatører innen spesifikk kategori kan opprette sin egen treningsorganisasjon. En slik ordning legger til rette for å integrere den sentrale fagkunnskapen i foretaket f.eks. geomatikk, inspeksjon, boligfoto etc., med den luftfartsmessige delen av opplæringen.

Dette ser vi som en fremtidsrettet løsning som kan gi operatørene fleksibilitet til å kunne tilpasse hvilke luftfartsfaglige kurs og leveransemetode som passer best i egen organisasjon. Luftfartstilsynet oppfordrer alle operatører som ønsker å drive internopplæring i egen organisasjon om å ta kontakt, for å etablere dette. 

Airwatch er leverandør av ferdigutviklede nettkurs, tilpasset det nye felleseuropeiske regelverket. Operatører som nå ønsker å etablere sin egen treningsorganisasjon for piloter og støttepersonell, kan nå slippe å lage egne, luftfartsfaglige kurs og dokumentasjon, og i stedet velge enkeltstående kurs eller kurspakker fra vår nettportal, til en lav kost.

Vi garanterer for samsvar med krav til innhold og kvalitet i kursdokumentasjon, presentasjoner og støttemateriell. Laget for norske operatører med norsk språk.

Ta kontakt med Øivind (90157393) eller post@droneskole.no for mer informasjon og tilbud.