Velkommen til kursportalen for ubemannet luftfart.

På vegne av Airwatch leverer droneskole.no nettbaserte teorikurs.

Kurs leveres som komplette kurspakker eller enkeltkurs innenfor åpen/spesifikk kategori, samt øvrige kurs.

Kursene for spesifikk kategori er i samsvar med EASA sine fagplaner UAS.SPEC.050(1)(d), og Luftfartstilsynet sin læremålsplan, for piloter og mannskap som skal fly operasjoner innen Spesifikk Kategori.

Informasjon og oversikt over andre fagplaner

Kurs i Flytelefoni  (samsvar med EASA AMC 1 FCL.210, Communications).

Vi leverer også obligatorisk Veiledning for A2 egentrening.

Trenger du teknisk assistanse eller har spørsmål til din innlogging, ta kontakt med admin@droneskole.no