Vi er en leverandør av nettbaserte kurs i teori, enten komplette kurspakker eller enkeltkurs, i hht. EASA sine obligatoriske fagplaner UAS.SPEC.050(1)(d), for operasjoner innen Spesifikk Kategori.

Informasjon og oversikt over fagplaner

Teorikurs i Spesifikk Kategori STS/PDRA/SORA

Kurs i utvikling av kriseplan (ERP)

Kurs i Flytelefoni

 

Øvrige:

Vi leverer også obligatorisk egentreningskurs for A2.

 

Trenger du teknisk assistanse eller har spørsmål til din innlogging, ta kontakt med admin@droneskole.no 

ID-12345