Vi i droneskole.no ønsker at du skal ha høy nytteverdi av de kursene du deltar på. Vår målsetning er å gi deg maksimal kunnskap om de enkelte fagområdene så effektivt og fleksibelt som mulig, gjennom denne kursportalen.

Det å bestå 75%-kravet på testene her og senere bestå Luftfartstilsynet sin eksamen (SVV trafikkstasjon) er første målsetning. Det gir et bevis på at man tilfredsstiller minstekravet til kompetanse.

Gjennomføring av trygge UAS-operasjoner starter med å skaffe seg tilfredsstillende, teoretisk fagkunnskap og grunnleggende praktisk kompetanse. Dernest kommer å bygge erfaring gjennom mengdetrening og gjennomføring av reelle operasjoner.

Tips om studieteknikk (hvis du ikke har erfaring fra dette tidligere)

Det å tilegne seg et nytt fagomåde krever iherdighet, tålmodighet og effektiv studieteknikk. Gå derfor systematisk til verks. Hvis du deltar på STS-kurset (SOT-99) anbefaler vi å vente med å avlegge testene, til du har gått gjennom teorien i alle fagmodulene først.

  1. Les nøye gjennom og legg vekt på å forstå det som står i hver av artiklene, for hver fagmodul.
  2. Gå til neste fagmodul og følg samme mønster. Årsaken til at vi anbefaler at du venter med å avlegge testen helt til slutt, er at du får bedre og høyere totalforståelse ved å ha gått gjennom alle fagmodulene på forhånd.
  3. Når du har kommet gjennom alle fagmodulene og har blitt godt kjent med stoffet, går du tilbake til første fagmodul igjen for å "dypdykke" og få god fagforståelse. Først på det tidspunktet du mener at du har forstått innholdet, er tiden inne for å avlegge testen.
  4. De neste fagmodulene følger samme mønster.

Med denne metoden er det gode sjanser for å gjennomføre på kortest mulig tid og bestå alle testene. I tillegg vil du være godt forberedt til eksamen på trafikkstasjonen.

 

Har du spørsmål ang. dette kontakt oss på admin@droneskole.no 

Lykke til med kursingen!